Uvjeti korištenja

UVOD
Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Lexpera d.o.o., Tuškanova 37, 10 000 Zagreb.
Pristupom na stranicu prihvaćate ove Uvjete korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati.
Prilikom korištenja svih stranica društva LEXPERA (u nastavku teksta: pružatelj usluge), vrijede sljedeći uvjeti odnosno ograničenja:

1. Odgovornost za sadržaj portala
Pružatelj usluge nastoji neprestano osigurati kvalitetu, točnost i pravodobnost podataka i usluga na svojim internet stranicama.
Pružatelj usluga korisnicima ne jamči za točnost odnosno prikladnost podataka i drugih usluga na svojim službenim stranicama.
Odgovornost pružatelja usluga za neugodnosti ili štetu koji bi korisnicima nastali zbog mogućih netočnih, nedostatnih ili na bilo koji način neprikladnih podataka odnosno usluga na svojim internet stranicama, u cijelosti je isključena.

2. Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva
Korisnikom se smatra svaka osoba koja koristi stranice portala.
Korisnici su upoznati sa sljedećim činjenicama da su znakovi: „IUS-INFO“, „INSOLV-INFO“, “EDUS-INFO” i „LEXPERA“ zaštićeni Zakonom o žigu, a baze podataka Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima,
Autorska zaštita portala, njegovih pojedinačnih zbirki podataka i pojedinačnih jedinica u zbirkama, koje su dostupne korisnicima, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima.
Kod pojedinačnih jedinica zbirke portala, a koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci, snimke, prezentacije), korisnicima je dopušteno korištenje samo za vlastite potrebe. Svi drugi oblici daljnje distribucije, posredovanja odnosno omogućavanje korištenja trećim osobama (npr. reproduciranje u knjizi, objava na internet stranicama naručitelja odnosno korisnika, itd.), izričito su zabranjeni.
Navedena zabrana odnosi se na sve oblike korištenja koji prelaze okvire vlastitih potreba, a osobito su zabranjeni sljedeći postupci:
korištenje znatnih dijelova (količinski i/ili kvalitativno) podataka i zbirki podataka (npr. reproduciranje strukture zbirke ili dijelova strukture zbirke, itd.)
korištenje podataka i zbirki podataka u suprotnosti s njihovim uobičajenim korištenjem ili na način, koji bi mogao povrijediti interese pružatelja (npr. izmjena i distribucija video zapisa i prezentacija)
uklanjanje ili zamjenjivanje znakova “IUS-INFO”, “EDUS-INFO”, “LEXPERA” i “INSOLV-INFO”, kad se samo oni javljaju na pojedinačnim podacima.

Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika i video zapisa (isključujući Lexpera fotografije i video materijale za tisak) ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili dijeljenje, potrebna je prethodna pisana suglasnost Lexpera d.o.o.

Korisnik odgovara pružatelju usluge za svu moguću štetu koja bi pružatelju usluge nastala radi kršenja, u ovom poglavlju, određenih obveza odnosno ograničenja.

3. Povezanost na internet stranice
Poveznice na internet stranice društva LEXPERA d.o.o. Zagreb (u nastavku: društvo) dopuštene su pod sljedećim uvjetima:
da se ne ukloni ili sakrije oglas, znak o pridržavanju autorskih prava ili drugih obavijesti na toj stranici
da se poveznica na zahtjev društva ukloni.

4. Povezanost na druge internet stranice
Internet stranice društva mogu sadržavati i poveznice na druge internet stranice, koje nisu održavane od strane društva. Društvo za sadržaj tih stranica ne odgovara.

5. Sadržaj internet stranica
Sadržaj internet stranica društva nema učinak pravnog savjeta.

6. Korištenje portala
Pri korištenju portala u vlasništvu društva Lexpera, korisnici moraju u cijelosti poštovati zakonske odredbe, općih uvjeta poslovanja te uvjeta korištenja.

Ovi Uvjeti korištenja vrijede od 1.7.2020.

LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37
10000 Zagreb