Zinka Bulka

Zinka Bulka sutkinja je Županijskog suda u Velikoj Gorici. Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu karijeru započinje kao sudački pripravnik na Općinskom sudu u Ivanić Gradu. Prvu sudačku dužnost obnaša kao prekršajna sutkinja u Ivanić Gradu i istodobno radi kao  profesorica gospodarskog prava u Srednjoj školi “Ivan Švear“ u Ivanić Gradu. Obnašala je dužnost tajnika Grada Ivanić Grada, a 1996. godine prelazi u Ministarstvo privatizacije na radno mjesto načelnika za normativnu djelatnost. 1997. godine postaje sutkinja Općinskog suda u Ivanić Gradu te zamjenica predsjednika tog suda. Nakon toga prelazi na Općinski sud u Vrbovcu gdje obnaša sudačku dužnost, a za sutkinju Županijskog suda u Velikoj gorici imenovana je 2011. godine. U sklopu Pravosudne akademije radi kao voditelj radionica za suce općinskih i županijskih sudova te je autor obrazovnih materijala za radionice u programu cjeloživotnog obrazovanja sudaca. Priredila je knjige „Stvarno pravo I. – zemljišnoknjižno pravo“ i „Obiteljsko pravo“, autor je tri znanstvena članka objavljenih u Zborniku Pravnog fakulteta u Rijeci te niza stručnih članaka koji su objavljivani od 2006 do danas u stručnim časopisima.  Bila je članica, kao predstavnica Republike Hrvatske, podgrupe za civilno pravo Međunarodne udruge pravosudnih akademija (EJTN) sa sjedištem u Bruxellesu.

O predavaču
  • sutkinja
    Županijski sud u Velikoj Gorici
  • Pravni praktikum
    Što donosi novela Zakona o zemljišnim knjigama?
  • Pravni praktikum
    Zemljišnoknjižno pravo - aktualnosti u praksi