Željko Šimić, dipl. iur.

Željko Šimić, dipl. iur. sudac je Visokog trgovačkog suda i predsjednik odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse. Nakon odvjetničke karijere u Sarajevu postaje voditelj pravne službe u Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, a 1995. godine prelazi na Trgovački sud u Zagrebu. Sudac Visokog trgovačkog suda postaje 2007. godine. Iste godine postaje i arbitar Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ujedno je i član ispitnih povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita, stručnog ispita za stečajne upravitelje i javnobilježničkog ispita, autor, koautor i predavač na različitim seminarima i radionicama iz građanskog prava te predavač na Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Autor je više radova iz građanskog prava (Ugovor o građenju, Pobijanje dužnikovih pravnih radnji, Cesija, Promjena subjekata u obveznom odnosu, Prijeboj, Predstečajni postupak, Stečajni postupak…), a kao član radne skupine sudjelovao je u izradi Stečajnog zakona 2015. godine.

O predavaču
  • sudac Visokog trgovačkog suda i predsjednik Odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse
  • Pravni praktikum
    Predstečajni i stečajni postupak – novine u zakonskoj regulativi