Željko Pajalić

Željko Pajalić, mag. iur. sudac je u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru započinje kao vježbenik na Županijskom sudu u Zagrebu, a nakon položenog pravosudnog ispita, 1987. godine, postaje sudac Općinskog suda u Donjoj Stubici. 1996. godine postaje sudac Županijskog suda u Zagrebu, a 2014. godine dolazi na Vrhovni sud.

Osnivač je i član Udruge hrvatskih sudaca, bio je predsjednik Ogranka Udruge hrvatskih sudaca Županijskog suda u Zagrebu i Načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj Pravosudne akademije.

Vanjski je član Odbora za statutarna, organizacijska i pravna pitanja Hrvatskog liječničkog zbora, suradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentor vježbenicima i savjetnicima te predavač na Pravosudnoj akademiji.

Autor je niza stručnih radova, obrazovnih materijala za Pravosudnu akademiju i koautor srednjoškolskog udžbenika „Pravno okruženje poslovanja“.

O predavaču
  • sudac
    Vrhovni sud Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Žalba i revizija u parničnom postupku
  • Pravni praktikum
    Aktualnosti u parničnom postupku – Novela ZID ZPP/22