Tomislav Tomašić

Tomislav Tomašić zamjenik je predsjednika Visokog prekršajnog suda RH. Rođen je 1969. godine u Osijeku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1996. godine. Prije imenovanja za suca Visokog prekršajnog suda radio je na Općinskom sudu u Zagrebu.

U svojoj karijeri imenovan je za člana radnih skupina za izradu brojnih zakona kao što su: Nacrt prijedloga Zakona o sudovima za mladež, Nacrt prijedloga Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.

Vodio je radionice Pravosudne akademije: Nezakoniti dokazi, Izricanje i izvršavanje kaznenopravnih sankcija – rad za opće dobro na slobodi i uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom, Suzbijanje nasilja u obitelji – pravni kontekst, Financijski prekršaj s osvrtom na odredbe Prekršajnog zakona i relevantnu praksu Europskog suda za ljudska prava, Primjena odredaba Prekršajnog zakona u prekršajnim postupcima pred tijelima državne uprave, Tehnika pisanja prvostupanjskih presuda u kaznenim predmetima, Primjena standarda Europskog suda za ljudska prava u prekršajnim postupcima.

O predavaču
  • zamjenik predsjednika
    Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Tijela državne uprave u prekršajnom postupku