Tomislav Jukić

Tomislav Jukić sudski je savjetnik na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Nakon završenog Pravnog fakulteta karijeru započinje kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković i partneri d.o.o., a nakon položenog pravosudnog ispita karijeru nastavlja u uredu odvjetnika Vinka Knezovića. Na mjesto sudskog savjetnika na Trgovačkom sudu u Zagrebu dolazi 2018. godine, a već sljedeće godine prelazi na Visoki upravni sud.

O predavaču
  • sudski savjetnik
    Visoki upravni sud Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Ključni aspekti za uspješno postavljanje prethodnog pitanja Sudu EU kroz sudsku praksu nacionalnih sudova