Tomislav Aralica

Tomislav Aralica je rođen u Zadru 10. prosinca 1956. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1979. Postaje sudac Općinskog suda u Donjoj Stubici 1982., a 1987. Općinskog suda u Sesvetama. Između 1992. i 2015., je predsjednik Općinskog suda u Sesvetama. Godine 2015. izabran je za suca Županijskog suda u Zagrebu, Građanski odjel, te do danas obnaša tu dužnost. Autor je više knjiga s pravnom tematikom uključujući:  „Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi“, „Smetanje posjeda u sudskoj praksi“, te koautor „Primjena zakona o zemljišnim knjigama“. Također je autor više članka s pravnom tematikom. Između 2014. do danas održao je više desetaka pravnih radionica i predavanja s temama iz područja stvarnog prava, imovinskih odnosa bračnih drugova i drugih te zemljišnoknjižnog prava.

O predavaču
  • sudac
    Županijski sud u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Stjecanje prava vlasništva nekretnina temeljem pravnog posla i temeljem zakona – tužbe i noviji primjeri iz sudske prakse