Tina Mazalin, mag.iur, LLM, LLM, sveuč. spec. info. sig.

O predavaču
  • Pravni praktikum
    GDPR i nadzor – utjecaj na poslovnu praksu – 5 godina primjene