Tajana Zlabnik, dipl. iur.

Odvjetnica Tajana Zlabnik diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Karijeru je započela kao sudski vježbenik Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a nastavila kao odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom. Duži niz godina radila je kao pravnica na radnom mjestu tajnice odgojno-obrazovne ustanove te posjeduje certifikat iz područja javne nabave.

Samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu otvara 2015. godine, a njezini klijenti dolaze iz sektora javnih službi (socijalne i zdravstvene ustanove, škole, dječjeg vrtića, JLPS), sektora građevine, trgovine, komunalnih usluga, farmacije, IT-a. U fokusu njezinog rada su područja radnog, trgovačkog, obveznog i upravnog prava, ovrhe, javna nabava, GDPR-a te poreza na dohodak. Autorica je brojnih stručnih članaka te predavač na seminarima i radionicama.

O predavaču
 • odvjetnica iz Zagreba
 • Pravni praktikum
  Aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića
 • Pravni praktikum
  Radni odnosi, materijalna prava radnika i ostale aktualnosti u poslovanju osnovnih i srednjih škola
 • Pravni praktikum
  Radni odnosi, materijalna prava radnika i ostale aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića
 • Pravni praktikum
  Aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića s naglaskom na pitanja iz prakse
 • Pravni praktikum
  Pitanja i odgovori - Tajana Zlabnik, dipl. iur.