Slavica Garac

Slavica Garac, dipl. iur., sutkinja je Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu i Odjela za praćenje propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava. Članica je radnih skupina za izradu zakona, među kojima i Ovršnog zakona. Autorica je niza stručnih radova u području ovršnog, obiteljskog, radnog i europskog prava.

O predavaču
  • sutkinja
    Županijski sud u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Nova pravila izvanparničnog postupka