Sanja Gospočić

Sanja Gospočić sutkinja je Visokog prekršajnog suda RH i predsjednica Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija. Diplomirala je 1988. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Nakon iskustva na Prekršajnom sudu u Zagrebu, od 2004. radi kao sutkinja na Visokom prekršajnom sudu RH u Vijeću za prekršaje iz područja financija. Obavljala je poslove zamjenice predsjednika Odjela za prekršaje iz područja financija i predsjednice jednog Vijeća za prekršaje iz područja financija unutar Odjela za prekršaje iz područja financija.

Pri Pravosudnoj akademiji sudjelovala je, nakon izrade obrazovnog materijala, kao voditeljica brojnih radionica kao što su: „Primjena odredaba Prekršajnog zakona u prekršajnim postupcima pred tijelima državne uprave“, „Financijski prekršaji s osvrtom na odredbe Prekršajnog zakona i relevantnu praksu Europskog suda za ljudska prava“, „Optužba – procesne radnje tužitelja i suda“, „Prava okrivljenika u prekršajnom postupku vezano za praksu ESLJP-a“ i „Procesne radnje tužitelja kao temelj uspješnosti prekršajnog postupka“.

Održala je brojna stručna predavanja, savjetovanja i edukacije te je autorica brojnih stručnih članaka s područja prekršajnog prava.

Članica je Udruge hrvatskih sudaca, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, a bila je i članica Povjerenstva za izbor Državnog sudbenog vijeća te članica radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona.

O predavaču
  • predsjednica Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija
    Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Tijela državne uprave u prekršajnom postupku