Sanda Pipunić

O predavaču
  • načelnica
    Sektor za službeničke odnose u Ministarstvu pravosuđa i uprave
  • Pravni praktikum
    Reforma službeničkog zakonodavstva državnih službenika