prof. dr. sc. Sonja Cindori

Prof. dr. sc. Sonja Cindori, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost, matični broj u Popisu znanstvenika i istraživača MB 294903, doktorica znanosti u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.

Nakon devet godina prakse u Ministarstvu financija (1998-2007.) od čega šest godina u Uredu za sprječavanje pranja novca (2001-2007.), zapošljava se na Pravnom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu i stječe titulu doktorice znanosti (2009.) U okviru Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost sudjeluje u izvođenju nastave na sveučilišnom integriranom preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Pravnog fakulteta i stručnom preddiplomskom studiju Studijskog centra za javnu upravu i javne financije.

Utemeljitelj je i nositelj premeta „Sustav sprječavanja pranja novca“ te autor istoimene knjige (2010.), kao i koautor sveučilišnog priručnika „Sustav sprječavanja pranja novca: nove prijetnje globalnoj sigurnosti“. Osim navedenih djela i poglavlja u knjigama na temu pranja novca i financiranja terorizma, kao i onih iz područja financijskog prava i financijske znanosti, objavila je 50-tak znanstvenih radova i recenzija te aktivno sudjelovala na 40-tak konferencija poglavito u inozemstvu. Svoje znanstveno djelovanje širi i kao članica znanstvenih odbora međunarodnih konferencija i znanstvenih institucija u inozemstvu. Njezina stručna djelatnost i organizacijske sposobnosti ističu se i obnašanjem funkcije Koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole (2009-2014.) vezano za uspostavu i provođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

U periodu 2015-2018. voditelj je projekta „Pravna i ekonomska analiza sustava prevencije pranja novca i financiranja  terorizma” UIP-2014-09-5933 Hrvatske zaklade za znanost.

O predavaču
  • Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
    Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - metodologija i legislativa