prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. te doktorirala 2010. na doktorskom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost, s temom Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom. Pravosudni ispit položila je 2001. Ispit za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo položila je 2007. a europska patentna zastupnica pred Europskom patentnom organizacijom postala je 2008.

Od 2016. radi kao izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2008. imenovana zamjenicom ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Tamo je obavljala brojne stručne poslove u području intelektualnog vlasništva, od pisanja propisa do provođenja raznih studija i projekata, kao i brojne aktivnosti vezane uz upravljanje procesima i institucijom te predstavljanje institucije u međunarodnim aktivnostima. Od 2001. do 2003., bila je zaposlena kao pravna savjetnica i voditeljica odjela za medije, mehanička prava i nove tehnologije u Hrvatskom društvu skladatelja Zaštita autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP).

Predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava od 2005. do 2009. te predsjednica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva od 2007. do 2013. Kao članica radne skupine sudjelovala je u pripremi pregovora s Europskom unijom za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva i poglavlje 26. – Obrazovanje i kultura.

Bila je članica upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra od 2007. do 2016. Arbitrica je na listi arbitara pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 2014. i naposljetku, 1.  srpnja 2018. godine ministrica kulture u Vladi Republike Hrvatske, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, imenovala ju je svojom posebnom savjetnicom. Autorica više od 50 znanstvenih radova i urednica dvije knjige, nekoliko zbornika i znanstvenih časopisa te više od 10 domaćih i međunarodnih savjetovanja i konferencija. Izlagala na više od  100 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, seminara i sl. Sudjeluje na više znanstvenih projekata, kao znanstvenica ili voditeljica. Članica je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih asocijacija.

O predavaču
  • redovita profesorica
    Katedra za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Autorsko pravo u digitalnom kontekstu
  • Pravni praktikum
    Autorsko pravo u digitalnom okruženju – jesmo li spremni za umjetnu inteligenciju?