prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović je profesor Trgovačkog prava i Prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovito objavljuje znanstvene i stručne radove iz trgovačkog prava, bankarskog prava, prava tržišta kapitala, prava društava i drugih pravnih područja. Izlagao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Bio je član više radnih skupina za izradu zakona, između ostalog i više izmjena Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o sudskom registru, Stečajnog zakona, Zakona o osiguranju depozita i dr. Urednik je časopisa Pravo u gospodarstvu. Arbitar je na listi arbitara Stalnog izbranog sudišta pri HGK. Član je Međunarodnog arbitražnog sudišta Međunarodne trgovačke komore (ICC COURT). Predstavljao je Republiku Hrvatsku u radu UNCITRAL-a.

O predavaču
  • profesor Trgovačkog prava i Prava društava
    Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Temeljni kapital i uvođenje eura: obaveza preračunavanja, usklađivanja, upisa i druga pitanja iz prakse