prof. dr. sc. Alan Uzelac

Prof. dr. sc. Alan Uzelac je redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za građansko procesno pravo čiji je predstojnik od 2012. Ujedno je predstojnik Zavoda za građanskopravne znanosti i Poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti. Nositelj je kolegija Građansko procesno pravo te niza izbornih kolegija među kojima je i ADR i Izvansudsko rješavanje sporova. Bio je gostujući istraživač i predavač na brojnim sveučilištima u zemlji i inozemstvu, a objavio je više od 100 radova u raznim međunarodnim i domaćim publikacijama, uredio više od 10 knjiga u izdanju uglednih svjetskih izdavača te napisao nekoliko knjiga o aktualnim temama procesnog prava.  Jedan je od osnivača Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ) Vijeća Europe. Od 1992. do 2002. bio je glavni tajnik u Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Od 2001. je arbitar, medijator i savjetnik u postupcima prema Zagrebačkim, Bečkim, Londonskim i ICC arbitražnim pravilima te pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova. Sudjelovao je u izradi brojnih propisa iz područja procesnog prava (Zakon o sudovima, Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o arbitraži, Zakon o mirenju, Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Zakon o mirnom rješavanju sporova i sl.). Počasni je član Hrvatske udruge za medijaciju (HUM).

 

O predavaču
  • PROFESOR NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
    Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Koje promjene donosi novi Zakon o mirnom rješavanju sporova?