Nataša Glavor

Nataša Glavor voditeljica je Nacionalnog CERT-a (CERT.hr), odjela u CARNET-u osnovanog sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti kao nacionalno tijelo za prevenciju i zaštitu od računalno-sigurnosnih prijetnji javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj čiji je primarni zadatak obrada računalno-sigurnosnih incidenata s ciljem očuvanja kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Diplomirala je matematiku, smjer računarstvo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju karijeru u CARNET-u započinje u timu za obradu računalno-sigurnosnih incidenata. Na poziciju pomoćnice ravnatelja za računalnu sigurnost dolazi 2004. godine te zajedno sa svojim timom izrađuje program sigurnosti CARNET-a i uvodi sigurnosno testiranje kao integralni dio procesa razvoja usluga u CARNET-u.

Obnašala je funkciju pomoćnice ravnatelja za razvoj usluga i bila odgovorna za razvoj e-Dnevnika i drugih aplikacija u CARNET-u, upravljanje registrom .hr domena i sigurnošću usluga u

Bila članica radne skupine za izradu zakona o informacijskoj sigurnosti, kao i UN-ovog Multistakeholder Advisory Group, savjetodavnog tijela glavnog tajnika UN-a za teme upravljanja internetom.

Lead auditor je za normu ISO 27001:2013.

O predavaču
  • voditeljica
    Nacionalni CERT
  • Pravni praktikum
    Direktiva NIS2 i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti: nove obaveze i prilike