Mr.sc. Nikolina Staničić, mag.iur, LLM, MBA, CIPP/E, CIPM, CIPT

Nikolina Staničić,

završila Pravni fakultet u Zagrebu, nakon toga je stekla LLM diplomu sa CEU u Budimpešti te MBA diplomu s IEDC Bled School of Management.

Radila je dugo godina u telekom industriji pa kao odvjetnik i vanjski Službenik za zaštitu podataka za različite kompanije, trenutno radi kao Sluzbenik za zaštitu podataka i pravni savjetnik u Ericsson Nikola Tesla d.d.

Nikolina ima tri najrelevantinija certifikata iz područja zaštite podataka izdana od strane International Association od Privacy Professionals (IAPP) – Certified International Privacy Professional Europe (CIPP/E), Certified International Privacy Manager (CIPM) i Certified International Privacy Technologist (CIPT) te ISO 27001 Internal Auditor certifikat.

O predavaču
  • Pravni praktikum
    GDPR i nadzor – utjecaj na poslovnu praksu – 5 godina primjene