Marko Karačić

Marko Karačić magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Trenutno se nalazi na poziciji Supervizora, a specijaliziran je za pitanja PDV-a.
Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući dubinska snimanja, porezne preglede i drugo. Također, sudjelovao je na više međunarodnih seminara o PDV-u.

O predavaču
  • Supervisor
    Mazars Croatia
  • Interaktivni modularni događaj
    Porezne aktualnosti-zaključite godinu i iskoristite pogodnosti