Marija Portner Marinković

Marija Portner Marinković po struci je diplomirana pravnica s 21 godinu radnog iskustva. Od 2009. se bavi primarno područjem informacijske i kibernetičke sigurnosti. Dugi niz godina bila je zaposlenica Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, a trenutno je u Centru za kibernetičku sigurnost SOA-e.

O predavaču
  • pravnica
  • Pravni praktikum
    Direktiva NIS2 i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti: nove obaveze i prilike