Maja Štefok, mag. iur.

Maja Štefok, mag. iur.  je Viši stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te višegodišnji trener javne nabave.

Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave gdje je već 14 godina na pozicijama stručnog, višeg stručnog savjetnika i Voditelja Službi.

Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave.

Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.

O predavaču
  • viši stručni savjetnik specijalist
    Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
  • Pravni praktikum
    Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak