Luka Rožman

Luka Rožman je Manager u odjelu financijskog savjetovanja u Mazarsu u Hrvatskoj. Svoju karijeru je započeo prije 6 godina u Mazarsu. Od tada, bio je uključen u veliki broj projekata procjena vrijednosti, due diligence -a i M&A savjetovanja u širokom spektru sektora za domaće, ali i međunarodne klijente. Luka je magistrirao poslovnu ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno je aktivni polaznik ACCA programa. Luka je predavač u okviru različitih seminara iz područja procjene vrijednosti poduzeća i financijske analize. 

O Mazarsu
Mazars je internacionalno integrirano partnerstvo specijalizirano za reviziju, računovodstvo, savjetodavne i porezne usluge. Urede ima u 91 zemlji, a u svojoj globalnoj mreži okuplja 40.400 stručnjaka, dok u uredu u Zagrebu zapošljava njih preko 90.

O predavaču
  • Manager
    Mazars Croatia
  • Interaktivni webinar
    Analiza financijskih izvještaja s naglaskom na novčani tok