Lovre Botica

Lovre Botica, CFA je Manager financijskog savjetovanja društva Mazars Cinotti. Tijekom svoje poslovne karijere je sudjelovao u brojnim projektima provođenja procesa dubinskog snimanja, procjenama vrijednosti poduzeća i nematerijalne imovine te transakcijama kupoprodaje društva u velikom broju industrija (retail, real estate, waste management industrija, IT, turizam i druge industrije). Lovre uglavnom radi s klijentima koji su većinski u privatnom vlasništvu i SME sektoru. Održao je više predavanja o raznim stručnim financijskim temama, a prije svega o vrednovanju i financijskoj analizi poduzeća. Sudjelovao je na projektu razvoja poratal Insolv. Ko-autor je knjige “Mazars – porezni savjetnik” te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije. U rujnu 2017. godine stekao je CFA (Chartered Financial Analyst) titulu, a ujedno je i hrvatski ovlašteni procjenitelj.

O Mazarsu
Mazars je internacionalno integrirano partnerstvo specijalizirano za reviziju, računovodstvo, savjetodavne i porezne usluge. Urede ima u 91 zemlji, a u svojoj globalnoj mreži okuplja 40.400 stručnjaka, dok u uredu u Zagrebu zapošljava njih preko 90.

O predavaču
  • CFA, ovlašteni procjenitelj
    Mazars Croatia
  • Interaktivni modularni događaj
    Analiza GFI-ja u doba pandemije i razumijevanje poslovanja poduzeća