Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić

Profesor pravnih znanosti na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj kolegija iz područja prava informacijskih tehnologija, osnova informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka i intelektualnog vlasništva na diplomskim i poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i na poslijediplomskom specijalističkom studiju intelektualnog vlasništva Sveučilišta u Zagrebu.

Autor elektroničkog udžbenika „Uvod u intelektualno vlasništvo“, koautor udžbenika “Pravna informatika i informacijsko pravo” te autor više od trideset znanstvenih te nekoliko desetaka stručnih radova iz područja regulacije elektroničkih komunikacija, intelektualnog vlasništva, zaštite osobnih podataka, informacijske sigurnosti i drugih područja prava informacijskih tehnologija.

Član je Croatian Internet Governance Foruma, Hrvatskog društva za autorsko pravo, Hrvatske akademije pravnih znanosti i International Association of Privacy Professionals. Dugogodišnji je vanjski suradnik časopisa Bug, Mreža, Infotrend, a objavljivao je i stručne članke i analize u časopisima Banka, Privredni vjesnik, Poslovni dnevnik, Sistemac itd.

Od 2003. kao konzultant i vanjski stručnjak savjetuje niz domaćih i stranih trgovačkih društava, državnih agencija i javnih ustanova. ISO 27001/37001 Lead Auditor.

O predavaču
 • Katedra za pravo informacijskih tehnologija
  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravni praktikum
  Ususret NIS2 - pravni okvir informacijske sigurnosti u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
 • Pravni praktikum
  Autorsko pravo u digitalnom kontekstu
 • Pravni praktikum
  GDPR i nadzor – utjecaj na poslovnu praksu – 5 godina primjene