izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić

Izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić izvanredni je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove sa i bez međunarodnog obilježja. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Hamburgu 2013. godine kao stipendist Max Planck Instituta za poredbeno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu. Dopredsjednik je Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Aktivni je član radnih skupina pri Međunarodnom pomorskom odboru i predstavnik je Republike Hrvatske pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (područje automatizacije plovidbe). Nalazi se na listi TAIEX eksperata u području energetike i Bazi stručnjaka za tehničku ispomoć pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (područje energetike). Sudjelovao je u brojnim međunarodnim projektima, uključujući projekte financirane u sklopu programa Obzor 2020, EU Cost Action te projekte Hrvatske zaklade za znanost i Sveučilišta u Zagrebu (voditelj sveučilišnog projekta na temu automatiziranih vozila). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu predaje na kolegijima iz energetskog prava, organizator je niza skupova iz područja energetskog prava te je izlagao na brojim međunarodnim i domaćim konferencijama iz područja energetskog prava. Recenzent je pri Oxford University Press odsjeku za energetsko pravo. Autor je monografije o Hrvatskom energetskom pravu u sklopu edicije Međunarodna enciklopedija energetskog prava izdavača Kluwer. Izdao je preko 100 različitih publikacija, i aktivno sudjelovao na preko 100 skupova, radionica i panela.

 

O predavaču
  • izvanredni profesor
    Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravni praktikum
    Energetsko pravo: aktualne teme i pregled novije sudske i zakonodavne prakse