Fadila Bahović

O predavaču
  • načelnica
    Sektor za računovodstvo i financije u Ministarstvu pravosuđa i uprave
  • Pravni praktikum
    Reforma službeničkog zakonodavstva državnih službenika