Đuro Sessa

Đuro Sessa, mag. iur. predsjednik je Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2017. godine. Sudačku karijeru započeo je 1984. godine kao sudac Općinskog suda u Petrinji, a od 2004. do 2008. bio je i predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu. Autor je niza članaka i stručnih radova. Od 1993. do 1996. bio je konzul savjetnik u hrvatskom Generalnom konzulatu u Australiji, a od 2005. do 2017. predsjednik Udruge hrvatskih sudaca.

O predavaču
  • predsjednik
    Vrhovni sud Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Aktualna sudska praksa u primjeni novele zakona o parničnom postupku