Dragan Katić

Dragan Katić, mag. iur. sudac je u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2012. godine. Sudačku karijeru započeo je na Općinskom sudu u Šibeniku, a prije nego je postao sudac Vrhovnog suda obnašao je sudačku dužnost na Županijskom sudu u Rijeci. Sudionik je niza radionica, savjetovanja i seminara, ispitivač je i član Programskog vijeća Pravosudne akademije te voditelj Centra sudske prakse Vrhovnoga suda.

O predavaču
  • sudac
    Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Aktualna sudska praksa u primjeni novele zakona o parničnom postupku