Dr. sc. Miroslav Kota

Miroslav Kota rođen je 1968. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu, diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. Od 1994. do 2006. na različitim dužnostima u Ministarstvu obrane, od 2006. do 2015. u Ministarstvu unutarnjih poslova. Od 2015. pravni je savjetnik Zavoda za sigurnost informacijskih sustava Republike Hrvatske.

Autor je ili koautor više zakonskih i podzakonskih akata iz područja obrane, oružanih snaga, nacionalne sigurnosti, unutarnjih poslova te kibernetičke i informacijske sigurnosti. Član je Državne ispitne komisije za posebni dio državnog stručnog ispita državnih službenika za područje obrane i nacionalne sigurnosti. Doktorirao je 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

O predavaču
  • Pravni savjetnik
    Zavod za sigurnost informacijskih sustava RH
  • Pravni praktikum
    Ususret NIS2 - pravni okvir informacijske sigurnosti u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj