Doc. dr. sc. Kristian Turkalj

Doc. dr. sc. Kristian Turkalj je predavač na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, nositelj predmeta „Osnove europskog javnog prava“. Diplomirao je 1995. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu na kojem je i magistrirao 2000. godine na temu „Razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i Slovenije u Tršćanskom odnosno piranskom zaljevu“.  Pravosudni ispit polaže 2009. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2011. godine, obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravni i institucionalni okvir Europske unije za suzbijanje terorizma“. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Udruge hrvatskih diplomata i Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Nositelj je predmeta „Osnove europskog javnog prava“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Bio je pregovarač za pristupanje Hrvatske EU te diplomat u hrvatskoj Misiji pri EU u Bruxellesu. Ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u osposobljavanju pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gruziji, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji i Srbiji.

O predavaču
  • predavač na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
    Nositelj predmeta „Osnove europskog javnog prava“
  • Pravni praktikum
    Ključni aspekti za uspješno postavljanje prethodnog pitanja Sudu EU kroz sudsku praksu nacionalnih sudova