Darko Milković

Darko Milković, mag. iur. sudac je u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Rođen je 1966. u Gospiću. 1991. diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1994. položio pravosudni ispit. Od 1992. – 1994. bio je sudski vježbenik u Županijskom sudu u Zagrebu. Nakon toga, do 1996. bio je stručni suradnik na pravnim poslovima u poduzeću Pliva d.d. Zagreb. Od 1996. do 2005. bio je sudac Općinskog suda u Zagrebu. Od 2005. do 2013. bio je sudac Županijskog suda u Zagrebu (2006. – 2013. Zamjenik predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, od 2008. – 2013. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu).

Od 1.9.2013. sudac je Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a od 2019. i predsjednik Državnog sudbenog vijeća.

Član je više radnih skupina Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta prijedloga izmjena i dopuna zakona, miritelj pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskom uredu za osiguranje, suradnik je u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja radnog i socijalnog prava, koautor je tri knjige i autor brojnih stručnih i znanstvenih radova.

O predavaču
  • sudac
    Vrhovni sud Republike Hrvatske
  • Pravni praktikum
    Zakon o radu: što donose izmjene i dopune od 1. siječnja 2023.?