Barbara Šušić, mag.iur

O predavaču
  • AZOP
  • Pravni praktikum
    GDPR i nadzor – utjecaj na poslovnu praksu – 5 godina primjene