Ana Zorić, dipl.iur.

Ana Zorić je diplomirana pravnica sa preko 12 godina radnog iskustva u državnoj upravi na različitim pravnim poslovima. Od sredine 2016. godine bila je savjetnica, a potom i glavna savjetnica potpredsjednika Vlade i ministra financija, a 11. veljače 2021. imenovana je ravnateljicom Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u čijem su djelokrugu rada između ostalog i poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa područja bankarskog sustava i financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, ali i sustav osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja. Uz navedeno, Ana je odlukom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj održanoj 31. prosinca 2020. imenovana glavnom koordinatoricom Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe. Ovaj je Koordinacijski odbor zadužen za nadziranje aktivnosti povezanih s usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a uz pripremu tzv. krovnog zakona o euru, zadužen je i za provedbu drugih zakonodavnih aktivnosti koje će se odvijati s ciljem pune prilagodbe važećeg zakonodavnog okvira prije uvođenja eura.

O predavaču
  • Ravnateljica
    Uprava za gospodarstvo i financijski sustav
  • Pravni praktikum
    Pripreme pravnih subjekata za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj