Ana Tuškan

Ana Tuškan diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je položila pravosudni ispit, računovodstveni tečaj i tečaj za miriteljicu te je završila poslijediplomski studij Javne uprave. Radila je kao odvjetnička vježbenica i odvjetnica te se u praksi najčešće bavila radnim sporovima i mirenjem. Od 2016. godine zaposlena je kao glavna tajnica u Sindikatu hrvatskih učitelja, autorica je stručnih članaka te prisustvuje na brojim seminarima i edukacijama vezanima uz područje odgoja i obrazovanja.

O predavaču
  • Pravnica
    Sindikat hrvatskih učitelja
  • Pravni praktikum
    Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama s osvrtom na školstvo