Alen Delić

Alen Delić više od 10 godina radi na području informacijske sigurnosti, a posebno na području strateškog upravljanja. Trenutno radi na poziciji direktora informacijske sigurnosti, a ujedno je i zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

O predavaču
  • Pravni praktikum
    Direktiva NIS2 i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti: nove obaveze i prilike