Predavači

Gorana Aralica Martinović
sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Marija Bošković Batarelo, dipl.iur.
direktorica Parser compliance d.o.o.
Slavica Garac
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
prof. dr. sc. Alan Uzelac
PROFESOR NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Juraj Brozović
ASISTENT NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Iva Buljan, mag. iur.
sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
Dr. sc. Danko Špoljarić
Odvjetnik
Sandra Artuković Kunšt, univ. spec. iur.
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
redovita profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Tomislav Aralica
sudac Županijskog suda u Zagrebu