Speaker Listing 8

pravnica, SHU
pravnica, SHU
Katedra za pravo informacijskih tehnologija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za sigurnost informacijskih sustava
partner u OD Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka d.o.o., Zagreb
Ravnateljica, Uprava za gospodarstvo i financijski sustav
glavna pravna savjetnica u Sektoru pravnih poslova (HNB)