Kalendar događaja

Nadolazeći događaji
Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi.
16.12.2022
Pozivamo Vas na interaktivni praktikum/webinar za škole u organizaciji pravnog portala EDUS. Pripremili smo 4 modula s temama koje su osobito važne i aktualne za tajnice i tajnike škola. Događaju možete prisustvovati na lokaciji ili online. Za polaznike koji će...
U najavi
08.12.2022
Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023. Nova Uredba o uredskom poslovanju donesena u srpnju 2021. predstavlja jednu od najvećih reformi državne i javne uprave do sada – prema...
U najavi
02.12.2022
U „Narodnim novinama“ br. 128/22. objavljene su prve izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama. Na ovoj edukaciji predavačica će vrlo detaljno objasniti novosti koje ove izmjene donose u samim općim odredbama, elektroničkoj komunikaciji i elektroničkom vođenju zemljišne knjige, promjene...
U najavi
Propustili ste događaj? Nema problema, posjetite Vimeo i pogledajte snimku! ili Naručite video snimke na adresi pravnipraktikum@edusinfo.hr Pripremili smo za Vas 4 modula s temama koje su osobito važne i aktualne za tajnice i tajnike dječjih vrtića. Interaktivno ozračje i...
Dostupan na Vimeo
Propustili ste događaj? Nema problema, posjetite Vimeo i pogledajte snimku! ili Naručite video snimke na adresi dogadaji@insolvinfo.hr   Uz vrhunske porezne stručnjake iz Mazarsa pripremili smo za Vas 5 modula s temama koje su aktualne za razumijevanje poreznih i računovodstvenih...
Dostupan na Vimeo
Propustili ste događaj? Nema problema, posjetite Vimeo i pogledajte snimku! ili Naručite video snimke na adresi pravnipraktikum@edusinfo.hr Pripremili smo za Vas 4 modula s temama koje su osobito važne i aktualne za tajnice i tajnike škola. Interaktivno ozračje i rasprava...
Dostupan na Vimeo