Događaji

Završen
22.09.2023
Seriju praktikuma s područja radnog prava nastavljamo praktikumom pod nazivom „Aktualnosti u radnim sporovima“ na kojem će naša cijenjena predavačica izlagati aktualne teme iz radnog prava kao što su: sklapanje ugovora o radu, izmjene ugovora o radu tijekom trajanja radnog...
Završen
29.09.2023
Nakon 20 godina donesen je novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, temeljni propis koji određuje pravni okvir trećine teritorija Republike Hrvatske – mora i morske obale. Novi Zakon preciznije definira određivanje granica pomorskog dobra, pitanja pravnog statusa nasipa,...
Završen
04.10.2023
Krajem lipnja 2023. stupio je na snagu Zakon o mirnom rješavanju sporova („Narodne novine“, br. 67/2003., dalje: ZMRS), a u tijeku je donošenje provedbenih propisa uz taj zakon. ZMRS donosi organizacijske i procesne odredbe koje tvore opći okvir mirnog rješavanja...
Završen
06.10.2023
Pozivamo Vas na interaktivni praktikum/webinar za vrtiće u organizaciji pravnog portala EDUS. Pripremili smo za Vas 4 modula s temama koje su osobito važne i aktualne za tajnice i tajnike dječjih vrtića. Događaju možete prisustvovati na lokaciji ili online. Za...
Završen
26.05.2023
Pozivamo Vas na interaktivni praktikum/webinar za škole u organizaciji pravnog portala EDUS. Pripremili smo 4 modula s temama koje su važne i aktualne za tajnice i tajnike škola. Događaju možete prisustvovati na lokaciji ili online. Za polaznike koji će sudjelovati...
Završen
19.05.2023
Prvi put nakon donošenja Zakona o vanparničnom postupku 1934. godine uređuju se pravila izvanparničnog postupka kojim bi se taj postupak osuvremenio te uredio na način koji bi osigurao građanima i poslovnim subjektima kvalitetnu i transparentnu pravnu zaštitu te zajamčio pravnu...
Završen
04.05.2023
Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) stupila je na snagu 2016. godine kako bi se unaprijedio okvir zaštite privatnosti i osobnih podataka kao temeljnih prava pojedinaca na području Europske unije. Od početka primjene 25. svibnja 2018., GDPR je duboko i...
Završen
28.04.2023
Koji su najčešći problemi kod stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla ili na temelju zakona? Kako strukturirati tužbu radi uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u specifičnim situacijama? Na ova i brojna druga pitanja pronaći ćete odgovor na IUS-INFO pravnom...
Završen
24.03.2023
Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji. Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po...
Završen
22.03.2023
Za polaznike smo osigurali vrhunsku tehnologiju produkcije i streaminga popraćenu profesionalnim kamerama. Poticat ćemo interaktivno ozračje i raspravu usmjerenu na poteškoće s kojima se tajnice i tajnici vrtića susreću u praksi. Na prijedlog dječjih vrtića organiziramo pravni praktikum / webinar...