Upravni postupak i upravni spor – pitanja iz prakse

Seriju praktikuma s područja upravnog prava nastavljamo obradom materije podjednako važne službenicima u državnim i lokalnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i strankama u upravnom postupku i upravnom sporu te njihovim odvjetnicima.

Odabrane teme s ovog područja izložit će te na Vaša pitanja odgovarati doc. dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, praktičar te istodobno jedan od aktivnijih autora u stručnim izdanjima na području upravnog prava.

TEME

 • Složeni upravni akti
  • zajednička odluka u upravnoj stvari (čl. 21. Zakona o općem upravnom postupku, uz primjere iz posebnog zakonodavstva)
  • razlike između suglasnosti, potvrde, odobrenja, mišljenja i prijedloga
 • Prigovori po zakonu o općem upravnom postupku
  • vrste prigovora, sličnosti i razlike
  • opće i posebne procesne odredbe vezane uz prigovore
  • neke dvojbe u praksi
 • Načela dobrog upravljanja pri rješavanju upravnih stvari
  • dužnosti uprave po novijoj ustavnosudskoj praksi
  • dosljednost upravne prakse
  • odnos prema zabrani diskriminacije
 • Troškovi upravnog spora – rekapitulacija nakon višegodišnje nestabilnosti
  • utjecaj prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske
  • troškovi po pojedinim vrstama ishoda spora
  • troškovi spora koji se (ne) smatraju opravdanima
 • Konsenzualno okončanje upravnog spora
  • sudska nagodba
  • drugi načini konsenzualnog okončanja spora
sudac Upravnog suda u Rijeci
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?