Tijela državne uprave u prekršajnom postupku

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

Predavači će kroz praktikum analizirati posebnosti prekršajnog postupka pred prvostupanjskim tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak komparirajući ih s postupkom pred prekršajnim sudovima, s osvrtom na nepravilnosti u njihovom radu koje su uočene tijekom žalbenog postupka pred Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske.

Predavači će analizirati i najčešće pogreške tijela državne uprave kao tužitelja u prekršajnom postupku, a posljedično tome i postupanje sudova i tijela državne uprave koja vode prekršajni postupak, vezano uz optužni akt tužitelja. Ujedno, pod utjecajem odluka Europskog suda za ljudska prava, ukazat će se na česte pogreške u radu prvostupanjskih sudova i tijela državne uprave koja vode prekršajni postupak koje mogu imati za posljedicu povredu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

TEME
Sanja Gospočić:
1. Nadležnost i sastav tijela državne uprave koja vode prekršajni postupak
2. Pokretanje prekršajnog postupka
3. Vođenje prekršajnog postupka
4. Osnovna načela prekršajnog postupka
5. Prekršajne sankcije

Tomislav Tomašić:
1. Nezakoniti dokazi
2. Pitanje presuđene stvari – načelo ne bis in idem
3. Oduzimanje imovinske koristi
4. Oduzimanje predmeta

 

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
predsjednica Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
zamjenik predsjednika, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. predavanje
  10:00 – 10:45
 • Stanka + pitanja i odgovori
  10:45 – 11:00
 • 2. predavanje
  11:00 – 11:45
 • Stanka + pitanja i odgovori
  11:45 – 12:30
 • 3. predavanje
  12:30 – 13:15
 • Stanka + pitanja i odgovori
  13:15 – 13:30
 • 4. predavanje
  13:30 – 14:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?