Sudjelovanje u upravnom postupku i upravnom sporu – pitanja iz prakse

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

Seriju praktikuma s područja upravnog prava nastavljamo obradom materije podjednako važne službenicima u državnim i lokalnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i strankama u upravnom postupku i upravnom sporu te njihovim odvjetnicima.

Odabrane teme s ovog područja izložit će te na Vaša pitanja odgovarati dr. sc. Alen Rajko, doc., sudac Upravnog suda u Rijeci, praktičar te istodobno jedan od najaktivnijih autora u stručnim izdanjima na području upravnog prava.

TEME

 • Nekoliko preporuka strankama u upravnom sporu
 • Interveniranje u rješenje (upravni akt)
  • zamjena, izmjena, poništenje, ukidanje, oglašivanje ništavim
  • donošenje novog rješenja bez intervencije u prijašnje rješenje i bez pravnih lijekova
 • Povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku i upravnom sporu
  • bitna obilježja instituta
  • pretpostavke za povrat i postupak povrata u prijašnje stanje
  • sličnosti i razlike između povrata u upravnom postupku i upravnom sporu
 • Vrste javnopravnih tijela – razgraničenje pojmova
  • tijelo državne uprave, državno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravna osoba s javnim ovlastima, pravna osoba koja obavlja javnu službu (pružatelj javnih usluga)
 • Covid-19 Litigation
  • osnovno o komparativnoj bazi podataka sudske prakse vezane uz korona-sporove

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
899,00 kn + PDV (1123,75 kn)
sudac Upravnog suda u Rijeci
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • Nekoliko preporuka strankama u upravnom sporu
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • Interveniranje u rješenje (upravni akt)
  11:00 – 11:45
 • Stanka
  11:45 – 12:30
 • Povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku i upravnom sporu
  12:30 – 13:15
 • Stanka
  13:15 – 13:30
 • Vrste javnopravnih tijela – razgraničenje pojmova
  13:30 – 14:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?