Što donosi novela Zakona o zemljišnim knjigama?

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

U „Narodnim novinama“ br. 128/22. objavljene su prve izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama. Na ovoj edukaciji predavačica će vrlo detaljno objasniti novosti koje ove izmjene donose u samim općim odredbama, elektroničkoj komunikaciji i elektroničkom vođenju zemljišne knjige, promjene vezane uz opću punomoć, prijedloge za upis, pojedine upise, posebne zemljišnoknjižne postupke i dostavu. Osim toga, postupak osnivanja i obnove zemljišnih knjiga može se sada povjeriti javnim bilježnicima kao povjerenicima suda, a sudionicima pravnog praktikuma to će biti prilika za razjašnjavanje nedoumica u postupku koji će se provoditi na taj način. Predavačica će, uz ostalo, prezentirati i novosti vezane uz pojedinačni ispravni postupak te rad i uvjete za rad zemljišnoknjižnih referenata.

TEME
1. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, nakon dvije godine od donošenja samog Zakona

2. Pregled novina u ZIDZZK-a:
– novosti vezane uz opće odredbe ZZK-a
– novosti vezane uz elektroničku komunikaciju i elektroničko vođenje zemljišne knjige
– promjene vezane uz opću punomoć
– novosti vezane uz prijedlog za upis
– digitalizacija podnošenja prijedloga
– tko su ovlašteni korisnici informacijskih sustava
– uloga javnih bilježnika u redovitom zemljišnoknjižnom postupku
– novosti vezane uz dostavu

3. Novosti vezane uz pojedine upise
– što se mijenja vezano uz uknjižbu u zemljišnu knjigu
– zabilježba prvenstvenog reda – nove odredbe
– zabilježba izvanrednog pravnog lijeka – donosi li novela ZZK-a poboljšanje i otklanja li postojeće probleme u praksi
– promjene vezane uz zabilježbe kada je izjavljen pravni lijek na rješenje u zemljišnoknjižnom postupku
– brisanje odredbi o otpisu dijelova male vrijednosti

4. Novosti u posebnim zemljišnoknjižnim postupcima
– novosti vezane uz osnivanje zemljišnih knjiga
– brisanje „tehničke reambulacije“ kao osnove za sastavljanje uložaka u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige
– novosti vezane uz raspravu za ispravak
– financiranje postupka obnove i osnivanja zemljišne knjige

5. Javni bilježnik kao povjerenik suda u posebnim zemljišnoknjižnim postupcima
– dodjela predmeta javnim bilježnicima
– sastavljanje nacrta uložaka u postupcima obnove i osnivanja
– oduzimanje javnom bilježniku daljnje provođenje postupka osnivanja i obnove
– rokovi u kojima je javni bilježnik dužan provesti povjerene mu poslove
– primjena propisa koji se primjenjuju na rad sudova na rad javnih bilježnika
– može li javni bilježnik odbiti povjereni mu posao
– nadzor nad radom javnog bilježnika
– nagrada i naknada za rad javnih bilježnika

6. Novosti vezane uz pojedinačni ispravni postupak
– pravni lijek protiv rješenja kojim se prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka odbacuje ili odbija
– promjena vezana uz raspravu za ispravak i pozivanje vještaka ili službenika tijela za katastar
– je li propuštena prilika za otklanjanje razlika u postupanjima sudova u pojedinačnim ispravnim postupcima

7. Novosti vezane uz zemljišnoknjižne referente
– promjena uvjeta za pristupanje polaganju ispita za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta
– Pravilnik o mjerilima za rad službenika u zemljišnoknjižnim odjelima

8. Prijelazne i završne odredbe
– primjena odredbi ZIDZZK-a – na koje postupke
– podzakonski akti koje će donijeti Ministar za poslove pravosuđa
– stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.

Kome je praktikum namijenjen?
Praktikum je namijenjen zemljišnoknjižnim sucima općinskih i županijskih sudova, sudskim savjetnicima, zamjenicima općinskih državnih odvjetnika, državnoodvjetničkim savjetnicima, zemljišnoknjižnim referentima – kako ovlaštenim tako i neovlaštenim, javnim bilježnicima i javnobilježničkim prisjednicima, službenicima kod javnih bilježnika koji bi eventualno radili na obnovi zemljišnih knjiga, odvjetnicima te ostalim zainteresiranim osobama.

 

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. dio
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • 2. dio
  11:00 – 11:45
 • Stanka
  11:45 – 12:30
 • 3. dio
  12:30 – 13:15
 • Stanka
  13:15 – 13:30
 • 4. dio
  13:30 – 14:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?