Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – sustav procjene rizika i registar stvarnih vlasnika

Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma je kompleksne prirode, a podrazumijeva sveukupni proces identifikacije i analize glavnih rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Provodi se na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini, što ujedno čini osnovu njezine implementacije na razini obveznika. Načini prepoznavanja, razumijevanja i smanjenja rizika podrazumijevaju pravovremenu detekciju najznačajnijih prijetnji s ciljem ustanovljavanja novih metodologija pranja novca i financiranja terorizma. Identifikacijom predikatnih djela i procjenom rizika prema sektorima omogućen je uvid u točke ranjivosti sustava, što nastavno otvara mogućnost pravovremene reakcije.

U svrhu razumijevanja predmetne materije, seminar će biti koncipiran na način da u prvom dijelu pruža pregled metodologije pranja novca i financiranja terorizma, najznačajnijih predikatnih djela u Republici Hrvatskoj i zemljama u regiji te sustava procjene rizika u cjelini, dok će drugi dio seminara biti posvećen još jednoj od vrlo atraktivnih tema – registru stvarnih vlasnika.

Osnovna ideja uspostave registra stvarnih vlasnika odnosi se na povećanje dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu trgovačkih društava i drugih pravnih subjekata s ciljem transparentnosti podataka o domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, potrebnih za provođenje dubinske analize stranke. Međutim, mogućnost pristupa podacima općoj javnosti, umjesto osobama koje za to pokažu legitimni interes, potaknula je pitanje narušavanja načela poštovanja privatnog i obiteljskog života te zaštite osobnih podataka. Pritom se postavlja pitanje postavljanja granice između doprinosa općem dobru u smislu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma s jedne strane i zaštite osobnih podataka dostupnih iz registara stvarnih vlasnika, s druge.

TEME:

1. Pranje novca v. financiranje terorizma
a) Obuhvat pojma pranja novca
b) Metodologija pranja novca
c) Tehnike pranja novca

2. Procjena rizika
a) Nacionalna procjena rizika i njezin značaj
b) Procjena rizika poslovnog odnosa ili transakcije
c) Čimbenici i varijable rizika

3. Procjena rizika u Republici Hrvatskoj uz komparaciju zemalja u regiji
a) Pregled visoko rizičnih predikatnih djela pranja novca
b) Atraktivnost nefinancijskog sektora: nekretnine, građevinski sektor, ugostiteljstvo, turizam, poljoprivreda, ekologija
c) Točke ranjivosti i rizici
d) Poveznica s migrantskom krizom
e) Modaliteti smanjenja rizika

4. Registar stvarnih vlasnika
a) Sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata, trustova i drugih udruženja u svrhu porezne utaje i pranja novca
b) Značaj suradnje, koordinacije i razmjene informacija
c) Zahtjev prema transparentnosti podataka v. zaštita privatnosti
d) Registri drugih djelatnosti sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
e) Institut dobrog ugleda

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svim obveznicima prijave sumnjivih transakcija iz financijskog (bankarskog) sektora, a posebice onima iz nefinancijskog sektora poput: priređivača igara na sreću, posrednika pri prodaji nekretnina, fizičkim i pravnim osobama koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima, prometa plemenitih metala i dragog kamenja, trgovine umjetničkim djelima i antikvitetima, pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, odvjetnicima, javnim bilježnicima, poreznim savjetnicima, revizorima, računovođama, sucima i svim ostalim subjektima koji primjenjuju mjere prevencije pranja novca i financiranja terorizma ili na drugi način participiraju u njihovoj realizaciji.

Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (“Narodne novine” br. 108/17., 39/19., 151/22.)

Master pretplatnici IUS-INFO portala
69,00 € + PDV (86,25 €)
Pretplatnici IUS-INFO portala
119,00 € + PDV (148,75 €)
Ostali sudionici
149,00 € + PDV (186,25 €)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. dio
  10:00 – 11:00
 • 2. dio
  11:00 – 12:00
 • Pauza
  12:00 – 12:30
 • 3. dio
  12:30 – 13:30
 • 4.dio
  13:30 – 14:30
O događaju