Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – metodologija i legislativa

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

S 1. siječnjem 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Izmjene navedenog zakona rezultat su usklađivanja s Direktivom (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (SL L 156, 19.6.2018.).

Jedan od glavnih ciljeva koje izmjene postižu očituje se u provedbi mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te prilagodbi u odnosu na uvođenje eura s 1. siječnjem 2023. kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Navedena implementacija preporučenih mjera Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL koje proizlaze iz Izvješća o petom krugu evaluacije Republike Hrvatske očituje se kroz podrobnije reguliranje pojmova registra pružatelja usluga virtualne imovine, registra osoba koje se bave pružanjem usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja, kao i preciziranjem postupaka provođenja dubinske analize stranke, obuhvata kruga obveznika, utvrđivanja stvarnog vlasništva, obveze prijavljivanja sumnjivih i gotovinskih transakcija te suradnje s europskim i drugim nadzornim tijelima.

U svrhu razumijevanja predmetne materije, seminar će biti koncipiran na način da u prvom dijelu pruži pregled metodologije pranja novca i financiranja terorizma, a u drugom dijelu ukaže na osnovne pojmove Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te istakne novíne koje opisane izmjene donose.

TEME

 1. Pranje novca v. financiranje terorizma
  1. Obuhvat pojma pranja novca
  2. Metodologija pranja novca
  3. Tehnike pranja novca
 2. Obveza prijave sumnjivih transakcija
  1. Uloga financijskog sektora
  2. Uloga nefinancijskog sektora
 3. Procjena rizika
  1. Nacionalna procjena rizika i njezin značaj
  2. Procjena rizika prema obveznicima
 4. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  1. Osnovne odrednice s naglaskom na: čimbenike i varijable rizika, dubinsku analizu stranke, kategorizaciju transakcija prema sadržaju, registar stvarnih vlasnika, čuvanje i tajnost podataka, obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
  2. Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svim obveznicima prijave sumnjivih transakcija iz financijskog, a posebice onima iz nefinancijskog sektora poput: priređivača igara na sreću, posrednika pri prodaji nekretnina, fizičkim i pravnim osobama koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima, prometa plemenitih metala i dragog kamenja, trgovine umjetničkim djelima i antikvitetima, pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, pružanja skrbničke usluge novčanika, odvjetnicima, javnim bilježnicima, poreznim savjetnicima, revizorima, računovođama, sucima i svim ostalim subjektima koji primjenjuju mjere prevencije pranja novca i financiranja terorizma ili na drugi način participiraju u njihovoj realizaciji.

Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (“Narodne novine” br. 108/17., 39/19., 151/22.)

 

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. DIO
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • 2. DIO
  11:00 – 11:45
 • Pauza
  11:45 – 12:30
 • 3. DIO
  12:30 – 13:15
 • Stanka
  13:15 – 13:30
 • 4. DIO
  13:30 – 14:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?