Reforma službeničkog zakonodavstva državnih službenika

Dana 1. siječnja 2024. stupila su na snagu dva važna zakona u državnoj službi: Zakon o državnim službenicima i Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Oba zakona donesena su u cilju provedbe reformskih mjera predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Na praktikumu će biti prezentirane bitne novine vezane za zapošljavanje u državnoj službi, horizontalnu i vertikalnu mobilnost državnih službenika i namještenika, statusna pitanja državnih službenika i namještenika te novi sustav plaća u državnoj službi.

Cilj je praktikuma pojasniti institute koje sadrže Zakon o državnim službenicima i Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i utvrditi što je novo u odnosu na zakone koji su važili prije toga.

TEME:

1. Sanda Pipunić, načelnica Sektora za službeničke odnose u Ministarstvu pravosuđa i uprave

Pravni instituti službeničkog prava prema novom Zakonu o državnim službenicima

 • Centralizirani sustav za zapošljavanje
 • Fleksibilni oblici rada u državnoj službi
 • Odlučivanje o pravima i obvezama
 • Radna mjesta u državnoj službi
 • Kompetencijski model
 • Premještaji
 • Napredovanje u službi
 • Postupak ocjenjivanja
 • Državni ispit
 • Odgovornost za povrede službene dužnosti
 • Prestanak državne službe
 • Mogućnost zapošljavanja umirovljenika u državnoj službi
 • Prijelazno razdoblje

2. Fadila Bahović, načelnica Sektora za računovodstvo i financije u Ministarstvu pravosuđa i uprave

Novi sustav plaća u državnoj službi

 • Vrednovanje radnih mjesta
 • Definiranje osnovne plaće
 • Dodaci na plaću propisani Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama
 • Dodaci na plaću koji se mogu utvrditi kolektivnim ugovorima
 • Ocjenjivanje učinkovitosti rada i promicanje temeljem ocjene učinkovitosti rada
 • Platna ljestvica i platni razredi
 • Godišnja nagrada (bonus) za ostvarene radne rezultate
 • Uloga Vijeća za praćenje i unapređenje sustava plaća
 • Izazovi reforme

Prijelazno razdoblje i zaštita stečenih prava

 • Prevođenje radnih mjesta u državnoj službi
 • postupanje u sustavu REGZAP-COP
 • Prava zatečenih državnih službenika i namještenika

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen predstavnicima tijela državne uprave i drugih državnih tijela, prije svega rukovodećim državnim službenicima te državnim službenicima koji rade na poslovima vezanim za upravljanje ljudskim potencijalima i obračun plaća u državnim tijelima.

Master pretplatnici IUS-INFO portala
69,00 € + PDV (86,25 €)
Pretplatnici IUS-INFO portala
119,00 € + PDV (148,75 €)
Ostali sudionici
149,00 € + PDV (186,25 €)
načelnica Sektora za službeničke odnose u Ministarstvu pravosuđa i uprave
načelnica Sektora za računovodstvo i financije u Ministarstvu pravosuđa i uprave
O događaju