Radni odnosi, materijalna prava radnika i ostale aktualnosti u poslovanju osnovnih i srednjih škola

Propustili ste događaj? Nema problema, posjetite Vimeo i pogledajte snimku!

ili

Naručite video snimke na adresi pravnipraktikum@edusinfo.hr

Pripremili smo za Vas 4 modula s temama koje su osobito važne i aktualne za tajnice i tajnike škola. Interaktivno ozračje i rasprava usmjerena na poteškoće s kojima se tajnice i tajnici škola susreću u praksi, a osobito u okolnostima epidemije COVID-19.

TEME

 1. MODUL – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – Pogledajte!
 • zapošljavanje učitelja i nastavnika
 • pravo prednosti pri zapošljavanju
 • vrednovanje kandidata
 • rad nastavnika u više škola
 1. MODUL – ORGANIZACIJA RADA ŠKOLA ZA VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI – Pogledajte!
 • rad od kuće
 • organizacija rada radnika koji spadaju u posebno rizične skupine
  profesionalna bolest (zaraza COVID-19)
 • problem organizacijskog viška ili manjka djelatnika
 1. MODUL – MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZAPOSLENIH U ŠKOLAMA – Pogledajte!
 • najspornija pitanja naknade troška prijevoza na posao i s posla
 • smjenski rad
 • isplata materijalnih prava radnicima zaposlenima u više škola
 1. MODUL – UREDSKO POSLOVANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – Pogledajte!
 • uredsko poslovanje i digitalizacija arhive
 • zaštita osobnih podataka u okolnostima epidemije COVID-19
 • opisi poslova administrativnog osoblja – ostali poslovi po nalogu ravnatelja

 

MODUL 1
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
150,00 kn + PDV ili 19.91 €

Kupite ili naručite na adresi pravnipraktikum@edusinfo.hr

MODUL 2
ORGANIZACIJA RADA ŠKOLA ZA VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI
150,00 kn + PDV ili 19.91 €

Kupite ili naručite na adresi pravnipraktikum@edusinfo.hr

MODUL 3
MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZAPOSLENIH U ŠKOLAMA
150,00 kn + PDV ili 19.91 €

Kupite ili naručite na adresi pravnipraktikum@edusinfo.hr

MODUL 4
UREDSKO POSLOVANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
150,00 kn + PDV ili 19.91 €

Kupite ili naručite na adresi pravnipraktikum@edusinfo.hr

1. Registrirajte se na „Join Vimeo“
2. Odaberite gumb „KUPI“ za dolazak do tražene snimke
3. Pritiskom na plavi gumb „BUY“ (cijena u dolarima) otvara se prozor u kojem odabirete vrstu plaćanja (kartica ili PayPal)
4. Kupljenu snimku možete pregledati kada god i koliko god puta želite

1. Registrirajte se na „Join Vimeo“
2. Na navedenu e-mail adresu pošaljite potvrdu o uplati u kojoj u opisu plaćanja navodite naziv pravnoga praktikuma te broj i naziv modula za koji vršite uplatu
3. Uplatu vršite za LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, 10000 Zagreb. OIB: 79506290597 IBAN:HR4223600001102463978
4. Po primitku uplate, na Vašu e-m mail adresu šaljemo poveznicu na odabranu snimku
5. Kupljenu snimku možete pregledati kada god i koliko god puta želite

O događaju
Imate li dodatnih pitanja?