Radni odnosi, materijalna prava i ostale aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića

Pozivamo Vas na interaktivni pravni praktikum/webinar za dječje vrtiće u organizaciji pravnog portala EDUS.

Pripremili smo za Vas 4 modula s temama koje su osobito važne i aktualne za tajnice i tajnike dječjih vrtića. Događaju možete prisustvovati na lokaciji ili online. Za polaznike koji će sudjelovati online osigurali smo vrhunsku tehnologiju produkcije i streaminga popraćenu s tri profesionalne kamere. Poticat ćemo interaktivno ozračje i raspravu usmjerenu na poteškoće s kojima se tajnice i tajnici vrtića susreću u praksi.

1. MODUL – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • zapošljavanje nestručnih osoba
 • zapošljavanje pripravnika i pripravnički staž
 • provedba natječajnog postupka – propusti u provedbi natječaja
 • stručni ispit kao prednost pri zapošljavanju
 • premještaji radnika unutar istog i/ili više dječjih vrtića

2. MODUL – RADNO VRIJEME

 • raspored radnog vremena
 • promjene u organizaciji radnog vremena
 • prekovremeni rad
 • korištenje slobodnih dana – preraspodjela
 • vođenje evidencije radnog vremena
 • smjenski rad
 • rad od kuće – je li, kada i pod kojim uvjetima primjenjivo u vrtićima

3. MODUL – PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZAPOSLENIH U SUSTAVU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 • što čini osnovnu plaću radnika
 • isplata stimulativnog dodatka – ulazi li u obračun za isplatu naknade plaće (za korištenje godišnjeg odmora, bolovanja i dr.)
 • obvezni dodaci na plaću
 • dodatak za otežane uvjete rada
 • primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina
 • novi Zakon o plaćama u državnim i javnim službama – utjecaj na dječje vrtiće

4. MODUL – ARHIVIRANJE I ROKOVI ČUVANJA KADROVSKE DOKUMENTACIJE

 • što sve čini kadrovsku dokumentaciju
 • način čuvanja dokumentacije – tehničke i organizacijske mjere čuvanja
 • rokovi čuvanja
 • digitalizacije arhive
 • povrede GDPR-a vezano za rokove i način čuvanja dokumentacije

Osobitosti EDUS pravnih praktikuma:

 • Aktivno sudjelovanje u raspravi na lokaciji i online
 • Prezentaciju predavačice polaznici će dobiti na e-mail
 • Radni pribor i napitak u stanci za polaznike na lokaciji
 • Videozapis događaja
 • Potvrda o sudjelovanju

Plus pretplatnici EDUS portala
40,00 € + PDV (50,00 €)
Standard pretplatnici EDUS portala
50,00 € + PDV (62,50 €)
Ostali sudionici
60,00 € + PDV (75,00 €)
O događaju