Radni odnosi i zaštita prava radnika u školstvu kroz primjere iz sudske prakse

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u školstvu kroz primjere iz sudske prakse
• osoba ovlaštena za sklapanje ugovora o radu
• bitni sastojci ugovora o radu
• oblik ugovora o radu
• poslovi koje je radnik dužan obavljati
• izmjene ugovora o radu
• načini prestanka ugovora o radu
• postupak otkazivanja
• obveza davanja upozorenja na obveze iz radnog odnosa i posljedice izostanka istog
• sudska zaštita protiv upozorenja
• pravo radnika na davanje obrane
• razlozi otkazivanja
• poslovno uvjetovani otkaz
• osobno uvjetovani
• otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem
• izvanredni otkaz
• teret dokazivanja
• davanje pogrešne pravne kvalifikacije otkaza
• zahtjev za zaštitu prava
• računanje rokova
• može li poslodavac opozvati svoju odluku o otkazu
• obveza savjetovanja

Zaštita prava radnika iz radnog odnosa kroz primjere iz sudske prakse
• diskriminacija
• pojam diskriminacije
• vrste diskriminacije
• uznemiravanje
• spolno uznemiravanje
• postupak zaštite kod poslodavca
• zaštita pred sudom
• zlostavljanje na radnom mjestu (mobing)
• pojam
• razlikovanje diskriminacije i zlostavljanja na radnom mjestu
• postupak zaštite
• povreda na radu
• što se smatra povredom na radu
• postupak kod poslodavca
• zaštita pred sudom
• vrste šteta
• stranke u postupku (osiguravatelj, treće osobe: roditelji, učenici)

Osobitosti EDUS pravnih praktikuma:

  • Postavljanje pitanja predavačici unaprijed putem prijavnice
  • Aktivno sudjelovanje u raspravi
  • Materijale s praktikuma polaznici će dobiti na email

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?