Prva godina primjene Novele ZPP-a iz 2022.: Praksa sudova s posebnim osvrtom na recentnu praksu VSRH-a

Posljednja novela Zakona o parničnom postupku uvela je značajne novine u parnični postupak. Prvostupanjski postupak uređen je na način da potiče koncentrirano raspravljanje u duhu načela lojalne suradnje. Kakva je praksa sudova u omogućavanju stranaka da se izjasne o pravnim pitanjima spora te je li se promijenio stav sudova i stranaka prema otvorenom pravosuđenju u kontekstu obveze donošenja plana upravljanja postupkom i presuda iznenađenja pitanja su koja zaslužuju pomno razmatranje.

Kako napisati valjan prijedlog za dopuštenje revizije i posebno kako se u tijeku ranijih stadija postupka pripremiti za mogući prijedlog, kako u prijedlogu što bolje definirati važno pravno pitanje i jasno navesti razloge važnosti tog pitanja te kako učiniti vjerojatnim da je u postupku pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom počinjena osobito teška povreda odredaba parničnog postupka ili pogrešna primjena materijalnog prava čime je povrijeđeno kakvo temeljno ljudsko pravo pitanja su koja će se razmatrati u ovom praktikumu.

Mogućnost donošenja presude bez održavanja ročišta u sporovima male vrijednosti otvorila je prostor diskrecijskoj ocjeni suda vezano uz način provođenja postupka (pisani postupak) čime je osnaženo načelo ekonomičnosti no ujedno je otvorila pitanje moguće povrede prava na pošteno suđenje iz čl. 6. Europske konvencije o ljudskim pravima.

Povrh gore navedenog, sudionici će biti upoznati s recentnom praksom Vrhovnog suda.

TEME:

Podsjetnik na ciljeve Novele Zakona o parničnom postupku iz 2022.

 • Kratak rezime što je ostvareno

Postupak pred sudom prvog stupnja

 • Dužnost suda omogućiti strankama da se izjasne o pravnim pitanjima spora i daljnji razvoj instituta otvorenog pravosuđenja
 • Plan upravljanja
 • Iznenađujuća presuda
 • Nezakoniti dokazi i druge novine u postupku pred sudom prvog stupnja

Postupak u stadijima pravnih lijekova

 • Novine u žalbenom postupku
 • Kako napisati prijedlog za dopuštenje revizije koji će zaintrigirati VSRH
 • Što je važno pravno pitanje, kako ga postaviti i kako navesti valjane razloge važnosti
 • Što su osobito teške povrede odredaba parničnog postupka ili pogrešna primjena materijalnog prava čime je povrijeđeno kakvo temeljno ljudsko pravo
 • Novosti u ponavljanju postupka

Posebni postupci

 • Sporovi male vrijednosti – primjena u praksi
 • Iskustva u postupku pred trgovačkim sporovima

Ogledni postupak – prva iskustva

Recentna praksa VSRH-a

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svima koji sudjeluju u parničnim postupcima kao što su odvjetnici, pravnici u gospodarstvu ali i druge osobe koje sudjeluju odnosno mogu sudjelovati u parničnim postupcima.

Što Vam omogućuje IUS-INFO Pravni praktikum?

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • Udobnost vlastitog prostora
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna videoprodukcija
 • Aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

 Sudjelovanje uživo

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

NAPOMENA:
Izravan prijenos omogućuje Vam ZOOM platforma koju možete koristiti u sklopu Vašeg web preglednika (Chrome, Firefox, Safari) međutim, za korištenje svih funkcionalnosti i bolju preglednost preporučuje se preuzeti i instalirati ZOOM platformu na Vaše računalo.

Ako već nemate instaliranu ZOOM platformu, poveznica za preuzimanje bit će Vam ponuđena prilikom otvaranja Pozivnice na praktikum koju ćete dobiti putem e-pošte prije početka događaja.

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
Pretplatnici IUS-INFO portala
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
Ostali sudionici
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. DIO
  10:00 – 10:55
 • Stanka
  10:55 – 11:00
 • 2. DIO
  11:00 – 12:00
 • Stanka za ručak
  12:00 – 12:30
 • 3. DIO
  12:30 – 13:30
 • PITANJA I ODGOVORI
  13:30 – 14:00
O događaju